2018‎ > ‎

02-03

სოციალური ეკომომიკა
სრული შინაარსი 
Complete content
Showing 29 items
SectionAuthorsDescriptionPage Number
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage Number
რედაქციისაგან  როზეტა ასათიანი 010 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები როზეტა ასათიანი "ახალი ნეოკლასიკური სინთეზი" - XXI საუკუნის ეკონომიკური მეცნიერების პარადიგმა 011 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ჯანდრი ზარანდია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაცია და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება 020 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ლევან წიქარიძე, ნინო შავდათუაშვილი საჯარო მმართველობის გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები თანამედროვე საქართველოში 027 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები მიხეილ ბაღდავაძე ევროკავშირთან საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვების თავსებადობის სამთავრობო პოლიტიკა 032 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ვახტანგ დათაშვილი, ვალერიან გორგოძე მუნიციპალური ეკონომიკური სისტემის სტრატეგიული მიმართულებების შემუშავება 036 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი გენადი იაშვილი, ნანა ბრეგაძე საჯარო სამსახურში გადაწყვეტილების მიღების ფუნქციონირების სოციალური გარემო 043 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი მურმან ბლიაძე, ნოდარ ბლიაძე მეწარმეობა და ახალი ტექნოლოგიები 047 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი რამაზ ოთინაშვილი, გიორგი ლობჟანიძე ბიზნეს რისკების ანალიზი და შეფასება 050 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ვახტანგ დათაშვილი, თეონა ქუქჩიშვილი ადამიანური რესურსების როლი და მისი სტრუქტურა საჯარო დაწესებულებებში 055 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი მერაბ ონიანი პიროვნების ინდივიდუალური მახასიათებლები 058 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ნინო ლაზვიაშვილი, ლაშა - გიორგი დათაშვილი იაპონური ტრანსნაციონალური კორპორაციების გარეეკონომიკური სტრატეგიები 061 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი გვანცა ბერიძე სასტუმრო საწარმოს ეფექტური მართვის საერთაშორისო გამოცდილება 066 
ინვესტიციები და ინოვაციები მარიამ ერისთავი ცოტა რამ გრძელვადიან პროექტებში ინვესტირების შესახებ 070 
ინვესტიციები და ინოვაციები ტასო გეთაშვილი კრეატიული აზროვნება - ინსტიტუციური ინოვაციების საწინდარი 074 
ბანკები და ფინანსები გიორგი ცაავა, ჯაბა ჯიქია საბანკო სისტემაში შიდა აუდიტის როლი ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კლასიფიკაციის პროექტში 078 
ბანკები და ფინანსები გიორგი ასათიანი პროგრესული საშემოსავლო გადასახადი საქართველოს მოსახლეობისთვის კარგად დავიწყებული ძველია 081 
ბანკები და ფინანსები თამარ თალაკვაძე ეროვნული ბანკის როლი საზოგადოებისა და საფინანსო სექტორის ურთიერთობაში ბაზარზე არსებული კონკურენციის პირობებში  086 
ბანკები და ფინანსები მარიამ იაშაღაშვილი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორები 093 
აღრიცხვა და აუდიტი გიორგი ცაავა, ჯაბა ჯიქია საბანკო სისტემაში შიდა აუდიტის როლი ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ბიზნეს უწყვეტობის პროექტში  097 
აღრიცხვა და აუდიტი ნოდარ ბლიაძე ახალი ტექნოლოგიური პროცესები წარმოებებში 100 
ტურიზმის პრობლემები გვანცა ბერიძე სასტუმრო ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების პრობლემები 105 
ჯანდაცვის პრობლემები დავით სტურუა ჯანდაცვის განვითარების სახელმწიფო სტრატეგია მოსახლეობის ჯანმრთელი სიცოცხლის გახანგრძლივების კონტექსტში 108 
განათლების პრობლემები თინათინ როდონაია დისტანციურის სწავლების ადაპტაციის პერსპექტივები და შესაძლებლობები საქართვეელოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში 114 
ფსიქოლოგიის პრობლემები მერაბ ონიანი ფსიქოლოგიური დაცვის მეთოდები 118 
ახალი წიგნები  გიორგი მალაშხია 121 
ჟურნალის დამატება გიორგი ქოჩიშვილი მოქალაქეთა აქტივობა - ქვეყნის დემოკრატიულობის ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი საზომი 127 
ჟურნალის დამატება ნინო ფაილოძე, თორნიკე ძაგნიძე აღმასრულებელი რგოლის შიდა აუდიტი კორპორაციაში 132 
ჟურნალის დამატება ლედი ძნელაძე საკრუიზო ტურიზმის ეკოლოგიური და სოციალურ - ეკონომიკური ზეგავლენა და რისკები 136 
Showing 29 items
Comments