2018‎ > ‎

01

სოციალური ეკომომიკა
სრული შინაარსი Full Content
Showing 35 items
SectionAuthorsDescriptionPage Number
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage Number
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები რევაზ კაკულია გლობალური ეკონომიკა, როგორც თანამედროვეობის ფენომენი 010 
გლობალიზაციის პრობლემები თამარ დევიძე, დავით შოშიტაშვილი გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები 016 
გლობალიზაციის პრობლემები რევაზ კაკულია გლობალიზაცია და ქვეყნის განვითარების თანამედროვე პრობლემები (ინგლისურ ენაზე) 020 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები გენადი იაშვილი, ზაზა წვერავა კრიზისის სახეობები და მათი გამოვლინება სახელმწიფოს განვითარების პროცესში 024 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები პაატა კოღუაშვილი, ნანა რუსაძე საჯარო მმართველობის სისტემის ფორმირების ზოგიერთი ტერიტორიული ასპექტი 028 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ვახტანგ დათაშვილი, ვალერიან გორგოძე იმერეთის რეგიონის მუნიციპალური ეკონომიკური პოტენციალის განვითარების დინამიკა და ზრდის რეზერვები 033 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ეკატერინა ზაქარაძე საქართველოს სატრანზიტო პოლიტიკა. პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 037 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები დავით გოგიაშვილი აგრობიზნესის განვითარების გეგმის სრულყოფის გზები საქართველოში 041 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები მანანა ვასაძე, გიორგი ზოიძე საქართველოს საკრუიზო ტურიზმი - არსებული მდგომარეობის ანალიზი 046 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ვახტანგ დათაშვილი, ნატო გიორგაძე მევენახეობა მეღვინეობის კლასტერის ფორმირების სოციალურ ეკონომიკური წინამძღვრების ანალიზი კახეთის რეგიონში 051 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ანი ქიმაძე, მარიკა ოქრომჭედლიძე საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში პოზიტიური ტენდენცია გამოჩნდა 054 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ბეჟან კახაძე, მიხეილ აბზიანიძე პირობითი ბალების მეთოდის გამოყენება, რეგიონის გეოლოგიურ-ეკონომიკური დარაიონებისათვის 071 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები დავით ძოწენიძე სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი და ბიზნესის განვითარების პერსპექტივა საქართველოში 076 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი თამარ როსტიაშვილი, ფიქრია კირკიტაძე პერსონალის მართვის პროცესის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები 087 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი გენადი იაშვილი, ზაზა წვერავა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობა 091 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ირმა მახარაშვილი, ლალა ჯიქია BABOK v3 (ბიზნეს-ანალიზის სტანდარტი), როგორც ცვლილებების მენეჯმენტის ინსტრუმენტი 095 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი რამაზ ოთინაშვილი, ნინო ზავრაშვილი მერჩენდაიზინგის საფუძვლები 100 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ნატო სამნიძე შესყიდვების პროცესების მართვა კონკურენტული უპირატესობის მისაღწევად (ინგლისურ ენაზე) 105 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ნინო ლაზვიაშვილი, ლაშა-გიორგი დათაშვილი, მარიამ დათაშვილი ტრანსნაციონალური კორპორაციების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები 109 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ლ. გვაჯაია, ჯ. კვინიკაძე ვენჩურული ფირმების როლი "სარისკო" ინოვაციების შექმნა-კომერციალიზაციის საქმეში 114 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ირმა მახარაშვილი, ლალა ჯიქია ცვლილებები, როგორც პრობლემების წარმოშობის წინაპირობა და მმართველობითი გადაწყვეტილებები 117 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი მაია სოსელია, მარინე ხუციშვილი სადაზღვევო კომპანიების პერსონალის მოტივაციის როლი სადაზღვევო პროდუქტების გაყიდვებში 124 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი გიორგი კიკალეიშვილი მენეჯმენტის ეფექტიანობის კრიტერიუმები 128 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი მარიამ ხიზანიშვილი  გადაწყვეტილების მიღების ორგანიზაციული პრინციპები წარმოების ოპერაციული მართვის სისტემაში 131 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი დიმიტრი კობახიძე სარეკლამო პროგრამის მთავარი მესიჯების პრაქტიკული კომერციალიზაცია 136 
ინვესტიციები და ინოვაციები ლუარა გვაჯაია საბაზრო პირობებში ფირმის ინოვაციური სტრატეგიის თავისებურებანი 140 
ინვესტიციები და ინოვაციები მარინე ხუციშვილი ინოვაციური ტექნოლოგიების როლი სადაზღვევო პროდუქტების შემუშავებაში 143 
ბანკები და ფინანსები დავით გოგიაშვილი ფინანსური დაგეგმვის როლი აგროსექტორის ფინანსების მართვაში საბაზრო ურთიერთობების პირობებში 147 
ბანკები და ფინანსები სალომე ქურასბედიანი საბანკო სექტორის ჩართულობა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში 152 
აღრიცხვა და აუდიტი ზურაბ ჩინჩალაძე  მცირე მეწარმეობის დაბეგვრის მიმდინარე პრობლემების სრულყოფის ამოცანები 155 
ტურიზმის პრობლემები თემურ ზოიძე საქალაქო ტურიზმის უსაფრთხოება და გეოინფორმაციული (GIS) სისტემები 160 
ტურიზმის პრობლემები მანანა ვასაძე, გიორგი ზოიძე ტურისტული დესტინაციის როლი საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისათვის 166 
ტურიზმის პრობლემები თეონა ზოიძე ექსკურსიების ორგანიზება ხანდაზმულთათვის 170 
მილოცვა  გიორგი ნანუაშვილი 174 
ხსოვნა  ლუბა მელიქიძე 176 
Showing 35 items
Comments