2018‎ > ‎

01

სოციალური ეკომომიკა
სრული შინაარსი 
Full content
Showing 26 items
SectionAuthorsDescriptionPage Number
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage Number
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები რევაზ კაკულია გლობალური ეკონომიკა, როგორც თანამედროვეობის ფენომენი 010 
გლობალიზაციის პრობლემები თამარ დევიძე, დავით შოშიტაშვილი გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები 016 
გლობალიზაციის პრობლემები რევაზ კაკულია გლობალიზაცია და ქვეყნის განვითარების თანამედროვე პრობლემები (ინგლისურ ენაზე) 020 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები გენადი იაშვილი, ზაზა წვერავა კრიზისის სახეობები და მათი გამოვლინება სახელმწიფოს განვითარების პროცესში 024 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები პაატა კოღუაშვილი, ნანა რუსაძე საჯარო მმართველობის სისტემის ფორმირების ზოგიერთი ტერიტორიული ასპექტი 028 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ეკატერინა ზაქარაძე საქართველოს სატრანზიტო პოლიტიკა. პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 033 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები დავით გოგიაშვილი აგრობიზნესის განვითარების გეგმის სრულყოფის გზები საქართველოში 037 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები მანანა ვასაძე, გიორგი ზოიძე საქართველოს საკრუიზო ტურიზმი - არსებული მდგომარეობის ანალიზი 042 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ანი ქიმაძე, მარიკა ოქრომჭედლიძე საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში პოზიტიური ტენდენცია გამოჩნდა 047 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ბეჟან კახაძე, მიხეილ აბზიანიძე პირობითი ბალების მეთოდის გამოყენება, რეგიონის გეოლოგიურ-ეკონომიკური დარაიონებისათვის 054 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი თამარ როსტიაშვილი, ფიქრია კირკიტაძე პერსონალის მართვის პროცესის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები 059 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი გენადი იაშვილი, ზაზა წვერავა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობა 063 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ირმა მახარაშვილი, ლალა ჯიქია BABOK V3 (ბიზნეს-ანალიზის სტანდარტი), როგორც ცვლილებების მენეჯმენტის ინსტრუმენტი 067 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი რამაზ ოთინაშვილი, ნინო ზავრაშვილი მერჩენდაიზინგის საფუძვლები 072 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ნატო სამნიძე შესყიდვების პროცესების მართვა კონკურენტული უპირატესობის მისაღწევად (ინგლისურ ენაზე) 077 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ირმა მახარაშვილი, ლალა ჯიქია ცვლილებები, როგორც პრობლემების წარმოშობის წინაპირობა და მმართველობითი გადაწყვეტილებები 081 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი გიორგი კიკალეიშვილი მენეჯმენტის ეფექტიანობის კრიტერიუმები 088 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი მარიამ ხიზანიშვილი გადაწყვეტილების მიღების ორგანიზაციული პრინციპები წარმოების ოპერაციული მართვის სისტემაში 091 
ინვესტიციები და ინოვაციები  ლუარა გვაჯაია საბაზრო პირობებში ფირმის ინოვაციური სტრატეგიის თავისებურებანი 096 
ბანკები და ფინანსები დავით გოგიაშვილი ფინანსური დაგეგმვის როლი აგროსექტორის ფინანსების მართვაში საბაზრო ურთიერთობების პირობებში 099 
ბანკები და ფინანსები სალომე ქურასბედიანი საბანკო სექტორის ჩართულობა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში 104 
აღრიცხვა და აუდიტი ზურაბ ჩინჩალაძე მცირე მეწარმეობის დაბეგვრის მიმდინარე პრობლემების სრულყოფის ამოცანები 107 
ტურიზმის პრობლემები თემურ ზოიძე  საქალაქო ტურიზმის უსაფრთხოება და გეოინფორმაციული (GIS) სისტემები 112 
ტურიზმის პრობლემები მანანა ვასაძე, გიორგი ზოიძე ტურისტული დესტინაციის როლი საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისათვის 118 
ტურიზმის პრობლემები თეონა ზოიძე ექსკურსიების ორგანიზება ხანდაზმულთათვის 122 
მილოცვა  გიორგი ნანუაშვილი 126 
Showing 26 items
Comments