2013‎ > ‎

Number 03

სოციალური ეკომომიკა
სრული შინაარსი 
Showing 46 items
SectionAuthorsDescriptionPage Number
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage Number
სოციალური ეკონომიკის პრობლემები პაატა კოღუაშვილი მიწა - სიცოცხლის საფუძველი 010 
სოციალური ეკონომიკის პრობლემები გიული ძიძიგური ერი, ქვეყნის უზენაესი სუვერენი 016 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები ანზორ აბრალავა ევროკავშირის კლასტერული პოლიტიკა 020 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები პარმენ ლემონჯავა შემოსავლების განაწილების ფილოსოფიური დოქტრინები 024 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები გიორგი მალაშხია ზომიერების ეკონომოლოგია (ინგლისურ ენაზე) 028 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები ევგენი ბარათაშვილი, ნანა ნადარეიშვილი, ნოდარ ძიძიკაშვილი ზოგიერთი მოსაზრება საქართველ ოს სტრატეგიულ განვითარებაზე 041 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები ზურაბ ვაშაკიძე, ვახტანგ ხომიზურაშვილი ფული საქართველოს განვითარებისთვის 054 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები ალეკო ქუთათელაძე, ირაკლი ჩხაიძე საბიუჯეტო პროცესში ფინანსური მენეჯმენტის გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები 058 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები ხათუნა ხარხელაური, ნინო მაზიაშვილი ინფლაციიდან დეფლაციამდე 062 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები ნატალია ჭანტურია, თამარ ბერიძე, ლია კურახჩიშვილი ინტელექტუალური საკუთრების შეფასების არსი და მეთოდოლოგია. ზოგადი მიმოხილვა 067 
ეკონომიკური თეორიის პრობლემები გოჩა ჭუბაბრია ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია და ახალი რეალობა 072 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ნოდარ სამხარაძე რამოდენიმე მოსაზრება ერგნეთის ბაზრობის ფუნქციონირების აღდგენის შესახებ თავისუფალი ეკონომიკური ზონის ფარგლებში 077 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ნანი მამფორია ღვინო და მეღვინეობა საქართველოში - კულტურული მემკვიდრეობა და ბიზნეს-წყარო 080 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები გ. კიკნაველიძე, თ. ბოჭორიშვილი ბიოენერგიის გამოყენების განვითარება საქართველოში 088 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები დავით სიხარულიძე სამივლინებო ხარჯების საკანონმდებლო პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები 090 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები ქეთევან ღარიბაშვილი რეგიონის რესურსული პოტენციალისა და საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის მნიშვნელობა ინტეგრაციულ სქემაში 093 
საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები შალვა კერესელიძე საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ძირითადი ტენდენციები და მოსალოდნელი შედეგები 096 
რეგიონალური ეკონომიკის პრობლემები ევგენი ბარათაშვილი, ნაირა გალახვარიძე ეკონომიკური ბირთვის თეორია, როგორც ზრდის პოლუსების კონცეფციის განვითარება და განზოგადება 099 
რეგიონალური ეკონომიკის პრობლემები ნინო მაზიაშვილი, ხათუნა ხარხელაური ეკონომიკური და სოციალური რეფორმები "აღმოსავლეთის პარტნიორობის" მონაწილე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 105 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი რამაზ ოთინაშვილი, ლალი ზეინკლიშვილი ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები 111 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ციალა ლომაია, თორნიკე ჩუნთიშვილი თანამშრომელთა მოტივაცია ბიზნესის მართვაში 116 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ევგენი ბარათაშვილი, ნაირა გალახვარიძე, ნათია მარტინენკო ტექნოლოგიური და ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში 122 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი გენადი იაშვილი, ირინა იაშვილი მომსახურების ადგილი მსოფლიო ეკონომიკაში 128 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ქეთევან ქუთათელაძე მომსახურების მენეჯმენტის ზოგიერთი თავისებურება 132 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ევგენი ბარათაშვილი, ნამიგ აგაგეიდარ ოგლი ისაევი რეინჟინერინგის დანერგვის ეკონომიკური შეფასების საკითხისათვის ნავთობ-გაზის დარგებში (რუსულ ენაზე) 135 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ვახტანგ დათაშვილი, აკაკი (კაკო) გვარუციძე, მარიამ დათაშვილი დილერი, როგორც სასაქონლო შეთავაზების ხელშემწყობი და კომუნიკაციური მიქსის ნაწილი 138 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ვ. ვოროჟბიტი საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მისი კორპორატიული კულტურის განვითარების ბაზაზე (რუსულ ენაზე) 144 
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ზურაბ ვაშაკიძე, ბესარიონ ბარკალაია მარკეტინგული სტრატეგია ტურისტულ ბაზარზე 150 
ინვესტიციები და ინოვაციები ევგენი ბარათაშვილი, ნაირა გალახვარიძე, ნათია მარტინენკო ტექნოლოგიური ინოვაციების რისკების მართვა ბიზნესში 153 
ინვესტიციები და ინოვაციები ლუარა გვაჯაია ინოვაციური პოლიტიკა 160 
ინვესტიციები და ინოვაციები რევაზ შენგელია ინვესტიციების არატრადიციული გაგების შესახებ 165 
ბანკები და ფინანსები გიორგი ხანთაძე ლიკვიდობის რისკის მართვისა და მომგებიანობის ტენდენციები საბანკო სექტორში 174 
ბანკები და ფინანსები ალეკო ქუთათელაძე, იოსებ ნაცვლიშვილი, ირმა კვეტენაძე საფინანსო-საბანკო დაწესებულებაში დაკრედიტების პროცესის ინოვაციური რისკები 178 
ენერგეტიკის პრობლემები დავით ლოლუა, გიორგი ყარმაზანაშვილი ეკოსახლში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება 183 
ენერგეტიკის პრობლემები თ. ბოჭორიშვილი მზის ენერგიის გამოყენების განვითარება საქართველოში 188 
სამართლის პრობლემები გიორგი ჯოლია სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისათვის სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ფარგლები 190 
სამართლის პრობლემები გიული ძიძიგური საჯარო მოხელეთა სისხლის ფასი გიორგი ბრწყინვალის "ძეგლის დადების" მიხედვით 202 
სამართლის ისტორია გიული ძიძიგური მიწაზე კერძო საკუთრება (თეორია, პრაქტიკა, პერსპექტივა) 205 
ეკონომიკური ისტორია გიული ძიძიგური აღმოსავლეთ საქართველოს მთისა და ბარის პოლიტიკური და სოციალ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა ფორმები 210 
დიპლომატიის ისტორია გერმანე ფიფია ვერსალიდან მოსკოვამდე - საერთაშორისო დიპლომატიის პარადიგმები 213 
ფილოსოფიის პრობლემები თამაზ ბაციკაძე იდუმალმცოდნეობის შესახებ 217 
გახსენება  ვალერიან ადვაძე. თვალსაჩინო მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე 222 
გახსენება  რამაზ შაყულაშვილი. ხსოვნა 225 
ჟურნალის დამატება მერაბ ვანიშვილი, ვახტანგ დათაშვილი, გაგა ნიქაბაძე ლექციების კურსი. თემა 7 227 
ჟურნალის დამატება მერაბ ვანიშვილი, ვახტანგ დათაშვილი, გაგა ნიქაბაძე ლექციების კურსი. თემა 8 242 
ჟურნალის დამატება მერაბ ვანიშვილი, ვახტანგ დათაშვილი, გაგა ნიქაბაძე ლექციების კურსი. თემა 9 260 
Showing 46 items
Comments